Saturday, February 28, 2009

भोक, भोग र सम्भोगशिव प्रकाश


भोका छन् सबै प्राणी
तर मान्छे
सबैभन्दा भोको
त्यसैले मान्छे
मासु पनि खान्छ
आँशु पनि खान्छ
मन पनि खान्छ
माटो पनि खान्छ
, मान्छे
मान्छे पनि खान्छ
त्यसैले मान्छे
माछो पनि हो
बाच्छो पनि हो
, मान्छे माकुरो पनि हो
भोगको भोको मान्छे
भोग्नका लागि ईश्वर पनि भाक्छ
भोक, सबैभदा बढी
मान्छेलाई नै लाग्छ
भोग, सबैभदा बढी
मान्छेले नै गर्छ
र, सम्भोग
सबैभदा बढी मान्छेले नै गर्छ
निश्चित याम मौसम हुन्छ
हरेक प्राणीको भोक, भोग सम्भोगको
तर मान्छे
हरेक समय भोको
हरेक समय भोगी
हरेक समय सम्भोगी
ईश्वरको वरदानको सधैं लोभी
अनिश्चित विचार
अस्वाभाविक व्यवहार
सृष्टिको अनुपम् उपहार मान्छे
भोक, भोग स्भोगका लागि सधैं भोको
जनवरी १५, २००८ बोस्टन, अमेरिका ।

No comments:

Post a Comment

यहाँको स्वस्थ प्रतिकृया यो नेपाली मनका लागि सधैं स्वागत योग्य हुनेछ । धन्यवाद !