Friday, February 27, 2009

मान्छेको अर्थ !


शिव प्रकाश
आगो ! आगोको अर्थ  
आगोको उष्णता हो,  
उष्णता बिनाको आगो आगो हुन सक्तैन,  
हुन सक्छ, मात्र खरानी !
पानी ! पानीको अर्थ  
पानीको तरलता हो,  
तरलता बिनाको पानी पानी हुन सक्दैन,  
हुन सक्छ, मात्र ढुङ्गो !
सर्प ! सर्पको अर्थ विषाक्तता हो,  
विष बिनाको सर्प सर्प हुन सक्दैन,  
हुन सक्छ, मात्र लाम्किरो !
फूल ! फूलको अर्थ कोमलता हो  
कोमलता बिनाको फूल फूल हुन सक्दैन,  
हुन सक्छ, मात्र काँडा !
मान्छे ! मान्छेको अर्थ मानवता हो,
मानवता बिनाको मान्छे मान्छे हुन सक्दैन,  
हुन सक्छ, मात्र दानव !
हाल : बोष्टन, अमेरिका जनवरी १७, २००५

No comments:

Post a Comment

यहाँको स्वस्थ प्रतिकृया यो नेपाली मनका लागि सधैं स्वागत योग्य हुनेछ । धन्यवाद !