Saturday, March 21, 2009

सहमति


शिव प्रकाश


सहमतिका लागि
सहमतिबाट सहमति सुरु हुन्छ
, सहमति पछि
सहमति तोड्ने अर्को सहमति बन्छ ।

सहमति एक निरन्तर क्रम पनि हो
, सहमति एक निरन्तर भ्रम पनि हो !

सहमति
सरकार बनाउन चाहिन्छ
सरकार बचाउन चाहिन्छ
सरकार गिराउन चाहिन्छ
, देश टुक्र्याउन पनि सहमति चाहिन्छ  ।

सहमति
चोरचोरबीच हुन्छ
साधुसाधुबीच हुन्छ
, सहमति चोर र साधुबीच पनि हुन्छ

सहमति
नेतानेताबीच हुन्छ
वेश्यावेश्याबीच हुन्छ
महात्मामहात्माबीच हुन्छ
, सहमति नेतावेश्या र महात्माबीच पनि हुन्छ  !

चलेको छ
संसार, समय र मान्छे
पेशा, सँस्कार र सहवास
सबै सहमतिमा !

(अश्रृंगार कविता अभियान....)
हालः बोस्टन, अमेरिका 

No comments:

Post a Comment

यहाँको स्वस्थ प्रतिकृया यो नेपाली मनका लागि सधैं स्वागत योग्य हुनेछ । धन्यवाद !