Wednesday, October 10, 2012

कविता छैन कविसँग

शिव प्रकाश
सबैलाई थाह छ
सबै छ,
सबैलाई यो पनि थाह छ
ती सबैभित्र केही छैन,
छदैं छैन !

छैन तर छैनमा नै चलेको छ सबै
जस्तै– देशअथार्त छैनको पर्याय
छैनछैनछैन !
अधिकता छैनकै छव्यापकता छैनकै छ
सघनता छैनकै छसाम्राज्य छैनकै छ
आहा ! छैन कति धेरै छ हामीसँग ?
मान्छेभित्र मान्छे नभए जस्तै,
देशभित्र देश नभए जस्तै !

छैनै छैन हुँदा पनि सबै छ
सबै भित्र कवि पनि छ
तर आज कविभित्र कविता छैन
दौडाइरहेछ– लम्बेतान निशब्द शब्दहरूको जुलुस
शब्दहरुको भीडमा शब्द नै हुन्छन्
कविता हुदैन
थाह छैन कविलाई
भीडले कहिल्यै सही बाटो लिएको हुदैन
विम्बहिन छ कवि आज
दिशाहिन देश जस्तै !
कवि ज किन रित्तियो ?
कि त्यो सत्य बोध कविलाई पनि भयो ?
अन्ततः अन्य केही छैन,
शून्यताभित्र शून्य जस्तै !

(अश्रृंगार कविता अभियान)
अक्टुबर १०, २०१२ बोस्टन, अमेरिका 

No comments:

Post a Comment

यहाँको स्वस्थ प्रतिकृया यो नेपाली मनका लागि सधैं स्वागत योग्य हुनेछ । धन्यवाद !