Wednesday, November 7, 2012

गर्न बाँकी अझै छ की ?


शिव प्रकाश

गर्नु गर्यौ ईष्ट–मित्र गर्न बाँकी अझै  छ कि?
झर्नु झर्यौ मान्छेबाट झर्न बाँकी अझै छ कि ?

जता मल्के उतै ढल्के पल्के साथी पीपल पाते
चर्नु  चर्यौ  जुठोपुरो चर्न  बाँकी  अझै  छ कि ?

निष्ठा–विष्टा मुछमाछ एकै गाँस  एकै सास
भर्नु भर्यौ  भकारोले  भर्न  बाँकी  अझै  छ कि ?

लाज–घिन पचे पछि  स्वार्थ मात्र  बचे पछि
हर्नु हर्यौ  आफैंलाई  हर्न बाँकी  अझै  छ कि ?

शत्रुसित  बच्न  सक्छौ  बच इष्ट–मित्रसित
छर्नु छर्यौ विष–विज छर्न बाँकी अझै छ कि ?

नोभेम्बर 07,2012 बोस्टन, अमेरिका ।

No comments:

Post a Comment

यहाँको स्वस्थ प्रतिकृया यो नेपाली मनका लागि सधैं स्वागत योग्य हुनेछ । धन्यवाद !